Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των επιχειρήσεων και του ιδιώτη, καθώς και στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  με έμφαση στην υποστήριξη υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ). Στόχος της Economologic είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, τόσο στα φυσικά πρόσωπα, όσο και στους επαγγελματίες, πάντα σε λογικές και προσιτές τιμές.

 

Παρέχουμε ενημέρωση και υποστήριξη σε επιδοτούμενα προγράμματα:

• Προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

• Προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

• Προγράμματα Ίδρυσης, Επέκτασης και Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων

• Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Παρέχουμε λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες:

• Ενάρξεις, συστάσεις ατομικών επιχειρήσεων, ΟΕ, ΕΕ.

• Τήρηση λογιστικών βιβλίων

• Δηλώσεις ΦΠΑ/ΦΜΥ

• Υπολογισμός Μισθοδοσίας/Υποβολή Α.Π.Δ.

• Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος & Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας (Ε1,Ε2,Ε9)