Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Συντάσσουμε για εσάς την φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνοντας υποχρέωση να σας κατευθύνουμε πλήρως με βάση τα νέα μέτρα φορολογίας εισοδήματος. Για την διευκόλυνσή σας παραλαμβάνουμε όλα τα δικαιολογητικά από το χώρο σας.
 

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:

• Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2.

• Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9.

• Άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων.

• Σύνταξη και υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος τέκνων (Α21).

• Σύνταξη και υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

• Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.